Palvelumme kunnille ja yrityksille

Kun ihmisiltä kysytään, mikä heille on elämässä tärkeää, aika moni mainitsee oman kodin terveyden ja rakkaiden ihmisten ohella. Oma koti merkitsee meille turvaa, pysyvyyttä ja on usein yksi hyvän elämän peruskivistä.

Kun ihmisiltä kysytään haluavatko he ikääntyessään asua kotona vai hoitokodissa, on vastaus ilmeinen. Kotona asuminen edellyttää kuitenkin, että tietyt sujuvan arjen takaavat perusasiat ovat kunnossa. Ikäihmisille eniten päänvaivaa tuottavat tietokoneen ja älypuhelimen käyttö sekä monet pikkuaskareet kuten vaikkapa palovaroittimen patterin tai kattovalaisimen lampun vaihto. Pahimmillaan näistä pikkuaskareista voi aiheuttua suuria ongelmia, jos niitä tehdessään horjahtaa keittiön jakkaralta ja kaatuu. Seurauksena voi olla pitkäaikainen sairaalareissu. Inhimillisen kärsimyksen ohella kotiaskareiden aiheuttamat loukkaantumiset aiheuttavat kunnille satojen tuhansia eurojen kustannukset. Näin ei tarvitse olla.

Plus65:n kotituki huolehtii ikäihmisten haastavista arkiaskareista. Me haluamme mahdollistaa ikäihmisille sujuvan arjen niin digilaitteiden opastuksessa kuin kotiaskareissa. Ruotsissa vastaava kotitukimalli on ollut käytössä lähes 200 kunnassa jo useita vuosia. Tulokset ovat ilahduttavia. Ikäihmisten arki on muuttunut sujuvammaksi, heidän syrjäytymisensä on vähentynyt ja yksittäinen kunta säästää vuositasolla noin 7-8 miljoonaa kruunua sairaanhoito- ja kuntoutuskustannuksissa kunnasta riippuen. Kotituen avulla myös edellytykset asua omassa kodissa kasvavat ja tarve siirtyä palveluasumisen piiriin vähenee. Kaikki hyötyvät.

kotikäynti neuvonta tietokone apu opastus

Ruotsin innovaatiotoimisto Vinnova selvitti palvelun vaikutuksia maanlaajuisesti 2013. Selvityksessä tehdyn sosioekonomisen mallinnuksen perusteella kotituki maksaa itsensä takaisin jo hyvin pienellä määrällä estettyjä kaatumisonnettomuuksia. Asian on Suomessa tiedostanut myös valtioneuvosto, joka teetti yksinasuvien hyvinvoinnista Yksin osana elinkaarta -selvityksen vuonna 2018. Selvityksen mukaan kotitukimalli on hyvin varteenotettava tapa lisätä ikäihmisten ikäihmisten elämänlaatua.

Olennaista Plus65:n kotituessa on arjen sujuvuuden ohella myös palvelumme sosiaalisuus. Palveluhenkilömme eivät pelkästään auta arjessa vaan ikäihmisen luona käydessään vaihtavat kuulumisia ja juovat kahvit. Tämä on tärkeää yksinäisyyden ja syrjäytymisen torjunnassa. Suurin osa palveluhenkilöistämme ovat itse ikäihmisiä, jotka haluavat olla aktiivisesti mukana yhteiskunnassa. Plus65 tarjoaa näin myös mielekästä tekemistä aktiivisille ihmisille. Henkilöstömme koostuu aina paikallisista ihmisistä, jotka tuntevat kotikuntansa. Palvelustamme on siis selkeää hyötyä niin asiakkailemme kuin palveluhenkilöstöllemme. Palvelumme aktivoi kuntalaisia.

Asiakkaidemme kokemuksia

Plus65 on ollut minulle korvaamaton apu, kun olen tarvinnut apua kotiaskareisiin, jotka ovat minulle ylivoimaisia. Arvostan myös sitä, että Plus65 tekee paljon hyväntekeväisyyttä.

Kirsti, Helsinki

Sanonta on, että minkä nuorena oppii, sen vanhana helposti unohtaa. Luulin ennen, että en MINÄ tätä tarvitse, mutta toisin kävi. Kiitos Plus65, että pidät minut ajan tasalla näissä digiasioissa. Kai se sanonta tänä päivänä paremminkin pitäisi olla, että olet mitä googlaat ja sometat.

Ose, Helsinki

Kuinka voimme olla avuksi?